top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

מגרש הכדורסל

דמיינו שאתם יושבים בחצר ביתכם, בשכונה הרגועה והפסטורלית בה בחרתם לחיות. כעת דמיינו "שריקת" כדורים (משחק אמנם..) מעל ראשכם. צעקות בני נוער, תאורת פרוז'קטורים עד שעות הלילה המאוחרות. ובכן, עם תשריט האימים הזה הגיעה למשרדי קבוצת תושבים בעיר מכובדת במרכז הארץ. מתברר, שבמתחם הציבורי שסמוך לבתיהם צמודי הקרקע, הולך ונבנה בית ספר ואשכול גני ילדים. עד כאן – ידוע וצפוי. ברם, בוקר בהיר אחד גילו אותם לקוחות, כי מתבצעת הכנה להקמת מה שנראה היה כמגרש כדורסל - אספלט, גידור וספסלים. הלקוחות הוכו בהלם, שכן ידעו כי בהיתר הבניה התקף, מגרש הספורט תוכנן בצידו השני של המתחם, המרוחק מביתם. בדיקה קצרה שעשיתי העלתה כי העיריה סבורה ש"השינוי הקל" בהיתר הבניה אינו מצריך הליך חדש, אלא שהוא "בסמכות מהנדס העיר". פניה חריפה וממוקדת שלוותה בפניה למבקר המדינה והעיריה, ניתבו את המחטף המתוכנן להליך סדור של פרסום הקלות ודיון בפני הועדה המקומית. בסופו של יום נבלמה הבניה ומגרש הספורט הוקם במיקומו המתוכנן מראש, הרחק מבית לקוחותיי.


Comments


bottom of page