top of page
_YOS1011_LOW (2).jpg

משרדי הוקם כדי לתת מענה למצוקותיו של האזרח אל מול מוסדות התכנון. כידוע, במציאות הקיימת בישראל, למוסדות התכנון השפעה רבת עצמה על חיי התושבים, צביונם ואיכותם. לעתים קרובות, האזרח מוצא עצמו נאבק לבדו בכוחות חזקים ממנו שמאיימים לפגוע בזכויותיו. כך בעיקר בתקופה רווית טלטלות וחוסר וודאות במישור הכלכלי, הפוליטי והחברתי, כפי שאנו חווים כעת. החזון שלאורו אני מובילה את המשרד הוא מתן פתרון למצוקות הללו והגנה מקסימלית על האינטרסים של לקוחותיי.

אני "מביאה לשולחן" כעשרים שנות נסיון בתחום התכנון והבניה. בין היתר שימשתי כשותפה ומנהלת תחום התכנון ובניה במשרד מוביל בתחום המקרקעין - מנוח ושות' ולאחר מכן כיועצת משפטית לועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון. זאת, בד בבד עם פעילותי בתחום האקדמי, כמרצה לדיני תכנון ובניה ומקרקעין בחוג למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.

​במהלך שנות עבודתי כעורכת דין טיפלתי בתיקים רבים ומגוונים, ובכלל זה ייצוג בהתנגדויות בפני ועדות מקומיות ומחוזיות לתכנון ובניה ובפני הותמ"ל, ייצוג בעררים בפני ועדות הערר המחוזיות וכן בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה על ועדות המשנה שלה, ייצגתי בעתירות מנהליות ובהליכים אזרחיים בפני בתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון, ליוויתי הליכי תכנון של פרוייקטים מורכבים ובכלל זה פרוייקטים לתשתיות.

 

​המשרד מעניק שירות בתחום התכנון והבניה למגוון רחב של לקוחות ובכלל זה לחברות תשתית מהגדולות במשק.

ככל הנדרש משרדי מציע שיתוף פעולה עם יועצים מקצועיים רלוונטיים, כגון שמאים, אדריכלים ומודדים.

המשרד מציע טיפול וייצוג מקצועי המבוסס על ידע ונסיון רב, תוך הקשבה לצרכי הלקוח ומתן מענה בהתאם.

עורכת דין שירלי תומר

bottom of page