top of page

תחומי עיסוק

תכנון ורישוי

המשרד עוסק בתיקי תכנון ובניה בנושאים רבים ומגוונים, ובכללם ייצוג בהתנגדויות להליכי רישוי ותכנון, ליווי וקידום תכניות, מתן חוות דעת בסוגיות שונות הקשורות לתכנון ורישוי. בין היתר המשרד מטפל בתכניות איחוד וחלוקה ופיתח מומחיות מיוחדת בסוגיית שחזור זכויות. כמו כן המשרד מטפל בהליכי התחדשות עירונית ובתכניות לדיור בר השגה. המשרד מציע טיפול לכל אורך שלבי התהליך שראשיתו בליווי מול ועדות התכנון והמשכו בעררים ו/או בעתירות מנהליות ככל שיש צורך בדבר. 


היטל השבחה פיצויים והפקעות

המשרד עוסק בתיקי היטל השבחה, בתביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ובתביעות והליכים בתחום הפקעת מקרקעין. המשרד מציע מתן חוות דעת בנושאים הללו וכן טיפול וייצוג בעררים, בערעורים מנהליים, בתביעות לפיצויי הפקעה ועוד

עסקאות מקרקעין

המשרד מייצג בעסקאות מקרקעין למיניהן, ובכלל זה ברכישה ובמכירה של דירות מגורים יד שניה, בעסקאות לרכישת דירה מקבלן, בעסקאות למכירה ורכישה של קרקעות ועוד. המשרד מציע טיפול בכלל היבטי העסקה על מנת להעניק הגנה מירבית על זכויות הלקוח

קניין ושיתוף

המשרד מעניק ייעוץ וטיפול בתיקים רבים ושונים בתחום המקרקעין, ובכלל זה עריכת הסכמי שיתוף, ייעוץ וייצוג בסכסוכים בין בעלים משותפים בקרקעות ובבתים משותפים, ייעוץ בתחום רישום הזכויות במקרקעין, טיפול בתביעות אזרחיות בתחום המקרקעין ועוד

bottom of page