top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

טיהור מורד הירדן

דבר ידוע הוא שרשות הטבע והגנים אמונה על שמירת ערכי טבע, נוף וסביבה בארצנו. אולם, מה קורה כאשר תכנית ליצירת שמורת טבע חותרת תחת מטרותיה שלה?

מקרה מצער שכזה הגיע לשולחני אגב תכנית שיזמה רשות הטבע והגנים באפיק הדרומי של הירדן. התכנית אמנם התיימרה לייצר שמורת טבע, אך בפועל כללה הוראות שיכולות לסכל את טיהור מי הנחל, הקטנת מליחותם והפיכת מורד הירדן לנהר חי ושוצף.


כך למשל קבעה התכנית מגבלות קשות וחמורות על הפעלתם ופיתוחם של מפעלי תשתית חשובים ונחוצים לשיפור מצבם של מי הנהר. אילו היו הוראותיה מאושרות כלשונן, היה בכך כדי לגזור המשך זיהום מי הנחל וזרימת מי קולחין ומים מליחים באפיקיו.


בעקבות התנגדות שהוגשה על ידי מטעם אגודת המים (בעלת מתקני ההתפלה והאחראית עליהם!) קיבלה הועדה המחוזית את טענותינו וקבעה כי יש לתקן את הוראות התכנית על מנת לאפשר את המשך תפקודם של מפעלי התשתית הכה חיוניים.


Comentários


bottom of page