top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

הביוב לא יזרום בכפר חסידים

רבות דובר על פעילותה השנויה במחלוקת של הועדה למתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל). בעניינם של חברי מושב "כפר חסידים" פעילות זו היתה עלולה להמיט אסון של ממש. כפר חסידים סבל משך שנים רבות מבעיות הצפה של מערכת הביוב, בין היתר כתוצאה משפכים שזרמו מהישוב רכסים שממוקם, טופוגרפית, גבוה מהמושב. נושא זה הובא בפני מוסדות המדינה שהתחייבה פעם אחר פעם לטפל במפגע. ברם, בוקר בהיר אחד גילו תושבי כפר חסידים כי הותמ"ל הפקידה תכנית לתוספת אלפי יחידות דיור ברכסים, ללא מתן מענה הולם לבעיית הביוב. בעיה שעתידה היתה לגדול למימדי ענק עם הגידול הצפוי באוכלוסיה. התנגדות שהוגשה לותמ"ל נהדפה בנימוק שיש להאיץ את בניית יחידות הדיור ושיווקן ויש למנוע כל התניה שתעכב את היתרי הבניה. לפיכך הגשתי בשם חברי המושב עתירה לבית המשפט המחוזי. בעתירה טענתי, כי אין להתיר בניה פרועה בהתעלם מנזקיה הסביבתיים. במסגרת הדיון הביע בית המשפט עמדה ברורה, לפיה המדיניות התכנונית הקיצונית שאינה לוקחת בחשבון נזקים עתידיים אינה ראויה. כתוצאה מכך הסכימה המדינה להוספת תנאי להוראות התכנית, הקובע כי הוצאות היתרי בניה ליחידות דיור נוספות תותנה בבחירת פתרון לבעיית הביוב ותחילת ביצועו. הקלה גדולה לתושבי כפר חסידים.


Comments


bottom of page