top of page
  • תמונת הסופר/תAdmin

בית ספר בצומת

עיריית תל אביב ביקשה להקים בית ספר תיכון בצומת רחובות ראשית בכניסה הצפונית לעיר. ברם, תכנית המתאר הארצית לדרכים קובעת מגבלות על הבניה בקרבת צומת ראשית, ובין היתר איסור על בניה במרחק 50 מ' מהכביש. בשנים עברו, אושרה תכנית מקומית (תב"ע) במגרש המדובר ובמסגרתה אושרה "הקלה" לגבי הקרבה לכביש. אולם – ההקלה היתה מותנית בכך שבמגרש לא יוקמו בתי ספר, גני ילדים וכד'. את התנאים הללו קבעה המועצה הארצית לתכנון ובניה - מוסד התכנון הראשי במדינתנו.


חרף זאת, הועדה המקומית תל אביב ניסתה "לעקוף" את המגבלות שקבעה המועצה הארצית תוך שהיא מסתמכת על תכנית כלל עירונית לשטחי ציבור שאושרה לאחרונה.

בעקבות זאת הגשנו ערר על החלטת הועדה המקומית ובו טענו כי הועדה אינה מוסמכת לפעול בניגוד לכללים שנקבעו בתכנית ארצית. לכל היותר, הועדה רשאית "לנצל" את ההקלה שאושרה לפני שנים רבות (ושכאמור היתה מותנית בתנאים שקבעה המועצה הארצית לעניין השימוש).


ועדת הערר לתכנון ובניה קיבלה את טענותינו וביטלה את ההחלטה על הקמת בית הספר בצומת. החלטה חשובה לילדי תל אביב!


Comentários


bottom of page